Serveis

El despatx està format per departaments especialitzats que interaccionen entre ells , atorgant així, un tracte professional de màxima garantia.

DEPARTAMENT LEGAL

Àrea Civil i Mercantil:

• Dret Contractual. Negociació, interpretació i redacció dels contractes i documents que assegurin els interessos del client. Reclamacions per incompliments contractuals. Garanties de compliment. Contractació mercantil. Constitució d'associacions i/o fundacions.
• Dret bancari. Reclamacions especialitzades en l'àmbit de productes indegudament comercialitzats als clients. Dret Hipotecari. Problemes de Garanties. Contractes financers.
• Successions i herències. Assessorament previ a l'atorgament de testament. Litigis per a la impugnació de testaments i discrepàncies en les valoracions i repartiments d'herències.
• Dret matrimonial i família. Divorcis, separacions i ruptures de parella. Regulació dels aspectes relacionats amb els fills. Divisió del patrimoni en comú. Parella de fet.
• Reclamacions de quantitat per qualsevol tipus de deute contractual o extracontractual. Morositat-Impagaments
• Drets de la persona. Incapacitats.
• Dret de societats. Assessorament jurídic en l'organització empresarial. Pactes parasocials i protocols familiars. Reclamacions societàries. Dret de la competència. Sistema de Patents. Franquícies. Relacions jurídiques dins l´empresa. Compravenda mercantil i d´empreses.
• Dret Concursal.
• Dret Canviari.
• Propietat horitzontal i comunitats de veïns.
• Protecció de dades i Dret de noves tecnologies (internet). Per a aquells clients quines necessitats i gestió diària ho requereixen, també s'assessora i orienta en aquest àmbit del Dret.

Àrea de Responsabilitat Civil ( Accidents de Trànsit):

• Reclamacions de Danys i Perjudicis d'origen divers
• Indemnitzacions per accidents de trànsit. Reclamació i gestió dels danys i perjudicis derivats dels accidents de circulació
• Dret de Danys. Negligències professionals. Reclamacions de danys i perjudicis derivats de culpa professional.
• Drets d'assegurances.
• Accidents Laborals.


Altres Àrees:

• Dret Penal. Criminal i economic.
• Dret Laboral i Contractual.
• Reclamacions administratives.

DEPARTAMENT IMMOBILIARI

• Compravenda de Finques. ( IURES HABITAT)
Gestió completa en el vessant jurídic i contractual, econòmic i fiscal.
• Arrendaments. Gestió i negociació. Redacció, interpretació i extinció de contractes . Reclamacions per rendes impagades. Desnonaments.
• Drets reals: constitució i extinció d'usdefruits, servituds, censos, drets de vol i altres drets que afecten directament les finques. Reclamacions de llindars i limitacions registrals.
• Vicis de la Construcció. Reclamació de danys i perjudicis.
• Dret Urbanístic.
• Expropiacions.
• Reclamacions registrals i publicitat de drets.


C. de Barcelona, 3, 3r. 1a.
17002 Girona
Tel: 972 90 50 50
Fax: 972 90 30 30
info@iures.net

Avís legal | Política de privacitat
Disseny i programació:
Tancar

Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar la vostra experiència d'usuari. En cap cas s'utilitzaran per recopilar informació personal. Podeu permetre el seu us o rebutjar-lo. Trobareu més informació a la nostra Política de cookies.

Acceptar cookies